Disclaimer

Lees de hierna volgende bepalingen zorgvuldig. Het bezoeken van deze website impliceert uw bevestiging van het feit dat u deze bepalingen heeft gelezen, begrepen en aanvaard.

AmaaiAmaai en de ondernemingen of instanties die het systeem van informatie voorzien:


De gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via het systeem beschikbaar gestelde informatie.

Bovendien stemt de gebruiker die de informatie op deze bladzijden raadpleegt ermee in alle risico's die aan het gebruik van het systeem verbonden zijn op zich te nemen (en af te zien van elke klacht tegen AmaaiAmaai of tegen om het even welke instantie die het systeem van informatie voorziet), met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd.

Elke bladzijde van deze website is onderworpen aan de voorgaande bepalingen. Deze bepalingen vormen een aanvulling op de bepalingen die de toegang tot en/of het gebruik van de website van AmaaiAmaai beheersen en die eveneens toepasselijk zijn op de toegang tot en/of het gebruik van deze website van AmaaiAmaai. In geval er een tegenstrijdigheid zou bestaan tussen de voorgaande bepalingen en deze opgenomen op de website van AmaaiAmaai dan zullen de op deze website vermelde bepalingen primeren met betrekking tot de kwesties die hier geregeld worden.