Email:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Privacy

De persoonsgegevens die u hierbij verstrekt via deze website, worden verwerkt door AmaaiAmaai. Voor meer info kan u ons contacteren via het contactformulier.

AmaaiAmaai eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Persoonlijk identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies via de website.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de website of webapplicatie en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de website in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

Door uw persoonlijke gegevens te registreren verleent u het recht aan AmaaiAmaai om uw persoonsgegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

  • gebruik en beheer van diensten van AmaaiAmaai in het algemeen met inbegrip van aankoopadministratie (bijvoorbeeld voor registratie op de website, voor de uitwisseling van correspondentie);
  • met het oog op deelname aan een forum of een enquête;
  • evalueren van de effectiviteit van de website;
  • met het oog op het verstrekken van informatie over nieuwe acties van AmaaiAmaai ;

Aan u de keuze om u al dan niet in te schrijven op de nieuwsbrief. U heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze directe marketing doeleinden.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen, indien U bepaalde gegevens wenst te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en zijn niet toegankelijk voor anderen buiten het personeel of professionele partners van AmaaiAmaai. Wij beschikken over strikte en uitgebreide beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt tot een absoluut minimum beperkt.


Deze privacy policy van AmaaiAmaai kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De pagina die U wilt bezoeken, kan aanstootgevend erotisch materiaal bevatten en is niet geschikt voor minderjarigen.

Weet u zeker dat u door wilt gaan?